ثبت افزایش سرمایه شركت شیشه دارویی رازی (كرازی) از مبلغ 850 به 1.200 میلیارد ریال و نحوه دریافت برگ سهام

ثبت افزایش سرمایه شركت شیشه دارویی رازی (كرازی) از مبلغ 850 به 1.200 میلیارد ریال و نحوه دریافت برگ سهام
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بدینوسیله به اطلاع سهامداران صاحب سهم در مجمع فوق العاده 1398/09/25 می‌رساند افزایش سرمایه شركت شیشه دارویی رازی (كرازی) از مبلغ 850 به 1.200 میلیارد ریال از محل سود انباشته در اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی در تاریخ 1398/11/26 به ثبت رسید.

نحوه دریافت سهام جایزه (دارندگان سهام در مجمع مورخ 1398/09/25):
1) سهامدارانی كه در پرتفوی خود سهام كرازی را دارند بدون نیاز به گواهی سپرده (برگ سهام)، سهام جایزه برای ایشان قابل مشاهده و معامله است.
2) سهامدارانی كه بعد از مجمع 1398/09/25 تمام سهام خود را به فروش رسانده‌اند، میبایستی با دریافت گواهی سپرده (برگ سهام) از شركت شیشه رازی و ارسال به كارگزاری مربوطه خود، تغییر ناظر انجام دهند. جهت دریافت برگ سهام خود  از طریق ایمیل واحد سهام (saham@raziglass.com) درخواست خود را ارسال نمایید.