برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شركت كارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) بنا به دعوت در روزنامه كثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 4769 مورخ 1398/09/14 در ساعت 14:00 روز دوشنبه 1398/09/25 با حضور 54.19 درصد از سهام‌داران، بازرس قانونی شركت و نماینده سازمان بورس و  اوراق بهادار در محل كانون توحید واقع در تهران ـ میدان توحید، خیابان پرچم تشكیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ـ تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سهام جایزه) از مبلغ 850 میلیارد ریال به 1.200 میلیارد ریال 
ـ اصلاح ماده 5 اساسنامه (میزان و تعداد سهام)